By Water

By Water

söndag 2 oktober 2011

Vattenkraften debatteras.


Den 4 oktober skall det pratas om vattenkraften i riksdagen. Bla skall Christer Borg från älvräddarna slutpläddera i ämnet.
Se bla http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=45&sq=1&id=lidnie7DB_9_10

Tycker alla skall stötta och försöka påverka på sitt sätt så att vi får slut på våldtäkterna som våra vattendrag råkar ut för.

För mej som seriös sportfiskare är det ICKE förenligt med att ens kalla sig sportfiskare och samtidigt stilla se på hur tex Lagan nolltappas och Lax och Öring ägg för miljoner dör. Flodpärlmusslan utrotas. Ålen mals sönder och försvinner. Uttern hotas och Harren som försvann från Lagan i mitten av 1900-talet.

Hade det oerhört stora nöjet att träffa en herre som tog sin sista Harr på sportfiskeredskap i Lagan i slutet av 1950 talet. Det hela är bara ännu ett bevis på hur tragisk historien om Lagan och dess utnyttjare ter sig.

Jag kommer att ägna den närmaste veckan åt att belysa detta BROTT som fortgår varje dag vid våra utbyggda vattendrag.
En skrämmande värld där pengar styr och vi stillasittande ser på hur vårt miljöarv sakta men säkert försvinner.

TL Mats